Vergoedingen


Met een verwijzing van de huisarts wordt 10 uur ergotherapie per kalenderjaar vergoed vanuit de basisverzekering. Veel zorgverzekeringen hebben daarnaast een uitbreiding van deze uren in de aanvullende verzekeringspakketten. Op de website van uw zorgverzekeraar kunt u vinden hoe dit bij uw verzekering is.
We proberen de behandeldoelen zó te stellen dat deze binnen de vergoeding kunnen worden behaald. Mocht dit niet lukken wordt dit altijd met u overlegd.
Als de begeleiding zuiver om een vraag op het gebied van het beelddenken gaat, is vergoeding op grond van ergotherapie niet mogelijk, maar valt dit onder ‘bijles’. Deze vorm van begeleiding valt helaas niet onder de vergoeding vanuit de zorgverzekering.
In enkele gevallen kan een PGB (persoonsgebonden budget) worden aangevraagd via de jeugdwet. Dit is echter afhankelijk van de hulpvraag en toekenning wordt verleend door de gemeente waarin uw kind woont.